Maritieme archeologie

Van bureauonderzoek tot berging

Voor een maritiem archeologisch onderzoek worden vele disciplines gefuseerd voor het verkrijgen van de beste resultaten. Zo worden niet alleen traditionele archeologische en geologische technieken gebruikt, maar ook hydrografisch onderzoek, gegevensbemonstering en GIS-analyse en –kartering. We combineren dit met de nieuwste inzichten, actuele kennis van de regelgeving en veel passie om u bij elke stap van uw project te ondersteunen.

Periplus Archeomare

Marktleider in Nederland sinds 2006

Maritieme archeologie is niet alleen noodzakelijk voor overheden en lokale autoriteiten om ons cultureel erfgoed te bewaken, maar het is vaak een verplichte stap voorafgaand aan het uitvoeren van onderzeese bouwactiviteiten.

Impactanalyse voor de offshore-industrie

Voorafgaand aan onderzeese werkzaamheden (kabels, pijpleidinginstallaties of baggerwerkzaamheden) is het verplicht om de potentiële archeologische waarde van de locatie te beoordelen. Dit is in Nederland geregeld in de Omgevingswet. Tijdens het bureauonderzoek beoordelen we de kans op de aanwezigheid van archeologische artefacten op basis van onze uitgebreide archieven, vaak samen met de beschikbare surveydata.

 
 

Geofysische metingen en onderwaterinspecties

Wij werken samen met verschillende meet- en duikbedrijven om geofysische gegevens die van belang zijn bij archeologisch onderzoek te verwerven en om mogelijke vondsten visueel te kunnen inspecteren. Wij plannen en coördineren de gegevensverwerving, en nemen geregeld deel aan de gegevensopname en duikwerkzaamheden, om zo de gewenste kwaliteit te leveren.

Gegevensanalyse en -bewaking

Wij analyseren de gegevens en adviseren bij archeologisch onderzoek. Ook organiseren we de bewaking van gevoelige (ecologische) gebieden. Zo werken we nauw samen met overheidsinstanties.

Bekijk onze video van de Ritthem, een 16e-eeuws scheepswrak, dat dreigt te verdwijnen in een eroderende rivierbedding.

  Bekijk de beelden