Dataverwerking

Periplus kan assisteren bij het verwerken en in kaart brengen van verschillende soorten data-acquisitie. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring, zowel op het gebied van de acquisitie, als de verwerking en het in kaart brengen, documenteren en rapporteren.

Over de jaren heen heeft Periplus een groot en betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd. Daardoor kunnen wij u ook adviseren of u in contact brengen met de juiste mensen en surveybedrijven wanneer de data acquisitie nog moet gebeuren.

We brengen de onderwaterwereld boven water

Onze ervaring en vakkennis verzekeren ons dat we elke keer betrouwbare datamodellen kunnen creëren en presenteren. Ons doel is om een duidelijk beeld te geven van wat er zich onder water afspeelt en deze informatie boven water te brengen.

Bathymetrie

We gebruiken de laatste software voor het verwerken van bathymetrische data. In dat proces valideren we de data en bewaren we wat nodig is om modellen van havens, waterwegen, onderwaterinstallaties en dergelijke te creëren.

Het bathymetrische model kan vervolgens gebruikt worden bij de productie van kaarten of  volumeberekeningen of om de data weer te kunnen geven en te analyseren in GR:Dit.

 
 

Side Scan Sonar

Side scan sonar data bestaan uit akoestische scans van de (zee)bodem. Wij hebben de vaardigheden om objecten te onderschieden van ruis. Naast objectdetectie kunnen we ook de bodem classificeren aan de hand van deze data. Het vereist getrainde en ervaren mensen om dit werk goed te doen.

Magnetometer

Magnetometer data worden gebruikt om ijzerhoudende objecten op of onder de zeebodem te lokaliseren. Dit kunnen zowel kabels en pijpleidingen zijn, als kleinere objecten zoals archeologische vondsten of conventionele explosieven (CE).

Met behulp van speciaal ontwikkelde software rapporteren wij waar een object zich bevindt, hoe diep het in de bodem is gelegen en wat de vorm en afmetingen zijn.

 
 

Sub-bottom Profiler

Sub-bottom profiling wordt gebruikt om geologische lagen onder de zeebodem in kaart te brengen. Deze techniek wordt regelmatig gebruikt om de diepte van ingegraven leidingen en kabels te meten, maar kan ook ingezet worden om zandlenzen of vroegere rivierbodems te lokaliseren.